Historie

Informasjonen nedenfor er hentet på diverse sider på internett.

Se linker for å leser mer 

 

Grefsen bad blir åpnet den 1. juni 1858 og Iver Olsen selger en del av Østre Grefsen til Grefsen Vandcuranstalt ved skjøte den 12. juni.

 

Iver Olsen dør i 1869 og enken Karen Marie Olsen starter utparsellering av Østre Grefsen i 1872 og selger en parsell med bruksnummer 5 til Grefsen Vandcuranstalt den 18.juni.

 

Karen Marie Olsen selger bruksnummer 17 av Østre Grefsen i 1882. De øvrige deler, bruksnumrene 1,4,12,13,15 og 16 overdrar hun til sønnen Iver Bredo 3. november.

 

I 1884 selger Iver Bredo Olsen bruksnummer 15 og 16 i Østre Grefsen til Grefsen bad.

 

Grefsen Vandcuranstalt lå i Kjelsåsveien 51. Anlagt som kaldtvannsbad 1858, drevet til 1898. Dr. Mjøen drev anstalten som sanatorium for tuberkuløse 1898-1909. Deretter drev Oslo Sanitetsforening det som Grefsen Folkesanatorium 1909-1970. Sanatoriet skulle legges ned i 1918. Etter at kjøpesummen var redusert ved tilskudd fra en privatmann, vedtok formannskapet å kjøpe bygningen med inventar for kr 185.000. Bystyret godkjente kjøpet 26. sept. 1918. Kommunen hadde fra 1910 rett til å belegge 15 plasser med lungetuberkuløse, plassantallet ble seinere 20.

 

Ibsen besøkte Grefsen Vandcuranstalt

Christian Sontum var i 1888 blitt ansatt som assistentlege ved Grefsen Bad og reservelege ved Diakonisseanstalten. Ibsen var stadig gjest hjemme hos Sontums i St. Olavs gate, og besøkte dem vanligvis hver sommer på Grefsen Vandcuranstalt, der Sontum var en foregangsmann innen balneologi.

 

 

 

 

Ingen av «Norges nulævende Badelæger raader over saa stor praktisk Erfaring og Indsigt i Emnet», ble det sagt. Sontum gjennomførte såkalte kaldtvannskurer i årene omkring 1890. Dette var imidlertid ikke noe for Ibsen. Han hygget seg heller med familien eller vandret opp til Grefsenåsen.

 

 

Grunnet tiltakende konkurranse fra andre kursteder og en viss mistillit til kaldtvannskuren, ble Grefsen Bad nedlagt 1898/99.